Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:18
-00:45:44
+00:33:36
5841 1733
K20 : 472
95 / 116
-00:18:29
+00:29:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii