Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:25
-00:39:45
+00:34:05
6430 1718
K20 : 547
309 / 403
-00:26:25
+00:32:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii