Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:30
-00:44:32
+00:34:48
6047 4200
M30 : 1738
284 / 341
-00:27:41
+00:27:52
01:02:25
-00:41:57
+00:31:04
5358 3992
M30 : 1746
243 / 340
-00:25:46
+00:25:26
01:03:59
-00:40:11
+00:33:39
6296 4647
M30 : 2059
298 / 389
-00:22:07
+00:26:08
01:06:14
-00:43:40
+00:37:16
7564 5245
329 / 380
-00:28:17
+00:29:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii