Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:10
-00:28:38
+00:40:16
6064 2024
K20 : 473
48 / 55
-00:14:31
+00:36:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii