Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:53:18
-00:53:27
+00:23:49
3975 3556 7
196 / 541
-00:46:55
+00:18:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii