Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:27
-00:36:43
+00:37:07
7147 2128
K20 : 689
61 / 80
-00:24:10
+00:27:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii