Joanna Romanowska

TOTALIZATOR SPORTOWY SP. Z O.O.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:07:00
-00:42:54
+00:38:02
7711 2414 3
308 / 356
-00:15:10
+00:31:12
01:02:10
-00:44:35
+00:32:41
8433 2083 3
314 / 446
-00:44:34
+00:25:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii