Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:05:44
-00:44:10
+00:36:46
7424 2240 1
299 / 356
-00:16:26
+00:29:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii