Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:56
-00:53:19
+00:25:03
2457 2228
57 / 135
-00:43:02
+00:16:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii