Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:57
-00:37:13
+00:36:37
7061 4979
M50 : 275
23 / 32
-00:35:12
+00:26:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii