Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:32
-00:47:13
+00:30:03
7270 1533
27 / 65
-00:25:52
+00:18:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii