Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:28
-00:39:17
+00:37:59
10213 3087
104 / 120
-00:21:44
+00:34:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii