Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:00
-00:37:54
+00:43:02
8383 2824
338 / 348
-00:23:24
+00:35:39
01:17:42
-00:29:03
+00:48:13
11627 3997
585 / 592
-00:07:04
+00:40:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii