Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:11:43
-00:35:02
+00:42:14
11058 3623 149
444 / 476
-00:25:13
+00:39:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii