Piotr Dziel

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:56:13
-00:50:32
+00:26:44
5476 4660 3
57 / 111
-00:23:15
+00:18:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii