Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:27
-00:35:21
+00:33:33
5173 1507
K30 : 670
184 / 238
-00:26:05
+00:30:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii