Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:38
-00:44:07
+00:33:09
8629 2181 2
292 / 392
-00:22:31
+00:24:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii