Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:27
-00:47:18
+00:29:58
7223 5711
59 / 94
-00:23:43
+00:17:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii