Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:10:21
-00:36:24
+00:40:52
10839 3483 2
94 / 102
-00:09:05
+00:32:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii