Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:46
-00:47:08
+00:33:48
6722 1817
273 / 348
-00:32:38
+00:26:25
01:03:49
-00:42:56
+00:34:20
9039 2406
459 / 592
-00:20:57
+00:26:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii