Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:45
-00:42:00
+00:35:16
9370 2597
104 / 133
-00:17:21
+00:24:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii