Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:39
-00:34:31
+00:39:19
7559 5194
M20 : 1294
245 / 289
-00:12:20
+00:32:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii