jerzy kurnik

UPC Polska
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:54:18
-00:52:27
+00:24:49
4480 3947 3
188 / 490
-00:46:38
+00:24:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii