Manuela Szymonis

Wolters Kluwer Polska
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:53:56
-00:55:58
+00:24:58
3596 488 1
141 / 345
-00:31:12
+00:19:15
00:57:05
-00:49:40
+00:27:36
5931 985 3
239 / 461
-00:32:05
+00:18:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii