Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:11
-00:34:59
+00:38:51
7482 2317
K20 : 752
3
175 / 204
-00:12:46
+00:30:36
00:58:47
-00:47:58
+00:29:18
6848 1345 1
140 / 258
-00:23:22
+00:22:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii