Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:46
-00:59:59
+00:17:17
1205 1142
30 / 244
-00:46:17
+00:07:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii