Marta Krysa

Politechnika Warszawska
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:23:10
-00:23:35
+00:53:41
11797 4112 3
94 / 94
+00:41:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii