Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:58:57
-00:50:57
+00:29:59
5568 1224
215 / 356
-00:23:13
+00:23:09
01:08:29
-00:38:16
+00:39:00
10440 3233
383 / 446
-00:38:15
+00:31:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii