Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:14
-00:49:48
+00:29:32
4926 1259
K30 : 586
182 / 298
-00:24:32
+00:22:57
01:01:05
-00:45:40
+00:31:36
7967 1847
415 / 599
-00:27:13
+00:27:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii