Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:56:18
-00:50:27
+00:26:49
5517 834 2
188 / 392
-00:28:51
+00:18:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii