Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:08
-00:34:14
+00:38:47
6924 2229
K30 : 1057
312 / 360
-00:22:22
+00:38:47
00:31:49
-00:16:55
+00:15:22
1055 1055
55 / 112
-00:10:57
+00:15:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii