Henryk Baran

Orange Polska
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:43:56
-01:02:49
+00:14:27
514 489 4
13 / 392
-00:41:13
+00:05:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii