Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:03
-00:36:07
+00:37:43
7280 2202
K20 : 711
217 / 263
-00:19:00
+00:36:37
00:59:58
-00:49:56
+00:31:00
5952 1407
181 / 262
-00:30:41
+00:29:44
01:06:37
-00:40:08
+00:37:08
9954 2936
269 / 308
-00:09:04
+00:34:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii