Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:00
-00:42:45
+00:34:31
9107 2445
44 / 65
-00:21:24
+00:23:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii