Patrick Schaaf

Synthesis Media
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:57:59
-00:48:46
+00:28:30
6446 5264 1
73 / 133
-00:24:07
+00:17:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii