Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:47
-00:45:07
+00:35:49
7226 2113 1
292 / 348
-00:30:37
+00:28:26
01:04:54
-00:41:51
+00:35:25
9415 2625 4
474 / 592
-00:19:52
+00:27:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii