Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:39
-00:38:06
+00:39:10
10475 7226
53 / 65
-00:16:45
+00:28:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii