Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:12:38
-00:34:07
+00:43:09
11193 3713 1
565 / 592
-00:12:08
+00:35:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii