Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:52:44
-00:55:31
+00:22:51
1837 1698
45 / 135
-00:45:14
+00:14:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii