Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:46
-00:45:08
+00:35:48
7224 2111
288 / 356
-00:17:24
+00:28:58
00:31:59
-00:28:18
+00:15:22
1001 1001
41 / 81
-00:09:21
+00:08:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii