Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:37
-00:37:33
+00:36:17
6973 2031
K20 : 654
333 / 403
-00:24:13
+00:35:10
01:01:13
-00:48:41
+00:32:15
6337 1597
270 / 394
-00:29:26
+00:23:38
01:03:53
-00:42:52
+00:34:24
9058 2416
409 / 549
-00:23:36
+00:27:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii