Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:58
-00:32:12
+00:41:38
7853 2544
K30 : 1204
314 / 350
-00:17:29
+00:34:06
01:05:43
-00:41:02
+00:36:14
9686 2787
381 / 461
-00:23:27
+00:27:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii