Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:11:51
-00:34:54
+00:42:22
11076 3634 1
75 / 84
-00:25:07
+00:30:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii