Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:06:07
-00:40:38
+00:36:38
9817 2856 21
496 / 599
-00:22:11
+00:32:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii