Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:36
-00:26:58
+00:49:59
8329 2087
140 / 141
-00:19:32
+00:45:23
01:16:30
-00:32:15
+00:47:44
6695 1512
188 / 197
-00:27:51
+00:41:02
01:13:27
-00:34:48
+00:43:34
5956 1252
230 / 256
-00:34:48
+00:35:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii