Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:01
-00:41:44
+00:35:32
9453 2649
84 / 102
-00:14:25
+00:27:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii