Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:00
-00:43:45
+00:36:14
5479 4554
209 / 260
-00:25:57
+00:29:36
00:59:18
-00:48:57
+00:29:25
3711 3262
152 / 260
-00:38:08
+00:24:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii