Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:51:40
-00:55:05
+00:22:11
3228 2952 4
36 / 133
-00:30:26
+00:11:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii