Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:06
-00:44:39
+00:32:37
8405 6336
47 / 66
-00:34:59
+00:20:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii