Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:18
-00:42:44
+00:36:36
6356 4328
M20 : 874
203 / 227
-00:21:00
+00:35:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii